Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Vi anmoder om Din hjælp!:

Førhen havde Amnesty International stor succes med brevskrivningskampagner. Selv de mest grufulde og hensynsløse diktatorer kunne ikke i længden sidde de mange tusinde henvendelser overhørig, og mange systemkritikeres liv er blevet reddet, fordi ganske almindelige mennesker i stort tal har henvendt sig til magthaverne med kritik af deres fremfærd.

Samme strategi er velegnet, når magthaverne tvinger et helt lands befolkning til ufrivillig eksponering for helbredsskadelig mikrobølgestråling.

For at presset på politikerne skal virke, er der brug for mange breve (eller emails). Alle med interesse for deres sundhed opfordres til at sende breve/emails til mange forskellige politikere samtidigt. Eksempelvis vil ordførerne for miljø-området, sundhedsområdet og justitsområdet hos de forskellige partier være et fint udgangspunkt. Lokale folketingsmedlemmer er også en mulighed - ofte vil de være lydhøre over for borgerkontakt fra deres eget lokalområde. Vær ikke tilbageholdende med at henvende dig til politikere med andet politisk ståsted end dig selv - dette er ikke partipolitisk arbejde, men potentielt livsreddende sundhedspolitisk aktivisme.

Blot nogle få hundrede mennesker fordelt i landet skriver 10 breve hver, vil det øve en betragtelig påvirkning på landets politikere. Mange el-selskaber er allerede igang med opsætning af fjernalæste elmålere - hvis det skal stoppes skal der handles nu.

Sådan hjælper du:

1. Spred denne kampagnebeskrivelse til andre interesserede gennem dit netværk og via internettet.

2. Vælg en af de to brevskabeloner - eller skriv dit eget brev. Skabelonerne findes nedenfor.

3. Vælg hvilke politikere, du vil sende brevet til - og vælg hvorvidt du vil sende brevet digitalt (email) eller fysisk via postvæsnet. Hvis du sender via email og ønsker at sende til flere politikere (hvilket er en god ide) er det bedst at sende en mail til hver politiker. Derved fremstår mailen personlig - og den har meget mindre risiko for at ryge i spamfiltret. Adresser og emails for politikerne fremgår af bilag.

4. Hvis du vil udforme dit eget brev - og deri medtage referencer til forskellige undersøgelser og videnskabelige data, kan du finde inspiration dertil i de emner der gennemgås på denne side.Herunder kan du downloade forskellige dokumenter til brug i kampagnen:Forslag til henvendelse

Antenativt forslag til henvendelseRådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen