Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Øvrige helbredsskadelige effekter:

Flere tusinde praktiserende læger i Tyskland samlede i 2002 deres støtte til en opfordring (Freiburger Apell, 2002) til myndighederne om øjeblikkelig handling i forhold til beskyttelse af befolkningen mod mikrobølgestråling.

Lægerne satte den øgede forekomst af mikrobølgestråling i forbindelse med det stigende niveau af sygdomme som:

>> Dysfunktioner i adfærd og læring (ADHD, ADD, etc)

>> Blodtryksændringer

>> Hjerterytmeforstyrrelser

>> Hjertesygdomme hos stadigt yngre mennesker

>> Neurologiske sygdomme som Alzheimer og Epilepsi

>> Cancerformer, eksempelvis leukemi og hjernesvulster

Lægegruppen gør herefter opmærksom på, hvorledes en stor del af de moderne funktionsnedsættende sygdomme uden egentlig ætiologi i al væsentlighed kan forklares ved overfølsomhedsreaktioner på eksponering for elektromagnetiske felter. Lægerne gør endvidere opmærksom på, hvorledes sådanne sygdomme let kan fejldiagnosticeres som psykosomatiske.

Andre forskere har gjort opmærksom på, hvorledes selv ganske beskedne feltstyrker af elektromagnetiske stråling kan påvirke mennesket betydeligt. I en nyere undersøgelser (Havas, 2010, 2013) (Havas & Marrongelle 2013) dokumenteres således, at mikrobølgestråling fra en trådløs telefon, i et niveau der er på 0,5% af den tilladte grænseværdi, kan give forstyrrelser i nervesystemet og hjerterytmeforstyrrelser (tachycardi). Grafikken nedenfor viser rytmeforstyrrelserne hos en forsøgsperson i et klinsk eksperiment:

Tachycardi ved udsættelse for mikrobølgestråler. Havas & Marrongelle 2013

Virkningen af mikrobølgestrålingen kan også direkte måles (Havas, 2013) på en forsøgspersons blod. Ved udsættelse for mikrobølgestråling (eller andre elektromagnetiske forstyrrelser) aggregerer erythrocytterne (røde blodlegemer) i Rouleaux-formationer, hvilket egentligt vil sige, at de klumper sig sammen. Dette er en patologisk tilstand, som kan måles allerede efter 10 minutters eksponering. I artiklen (Havas, 2013) nævnes det endvidere, at dette forhold kan udnyttes i udvikling af en egentlig test for EHS, derved at ikke-EHS-ramtes blod forventeligt vil overgå til normaltilstand hurtigere efter eksponeringen:

Roleaux-formationer efter udsættelse for mikrobølgestråler. Havas & Marrongelle 2013

Adfærdsproblemer hos børn kan også skyldes eksponering for mikrobølgestråler under graviditeten, med forværring ved eksponering i barndommen (Divan, et. al., 2008, 2012) - eksempelvis fra smartmeters, mobiltelefoner eller WiFi:

"Although it is premature to interpret these results as causal, we are concerned that early exposure to cell phones could carry a risk, which, if real, would be of public health concern given the widespread use of this technology. Even with limited scientific investigations into this research hypothesis, given that exposures to children and fetuses are easily reduced at virtually no cost, precautionary measures might be warranted. " ---Divan, et. al., 2012, p6
Referencer

Divan Hozefa , Kheifets Leeka, Obel Carsten, Olsen Jørn, (2008), ”Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children.” Epidemiology (Cambridge, Mass.). 2008; 19(4): 523-9.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962

Divan HA, Kheifets L, Obel C, et al. 2010. Cell phone use and behavioural problems in young children. Journal Epidemiology and Community Health. doi:10.1136/jech.2010.115402
URL: http://jech.bmj.com/content/early/2010/11/11/jech.2010.115402.abstract

Freiburger Apell, 2002,
URL: http://www.igumed.de/apell.html

Havas, Magda. 2010. Provocation Study using Heart Rate Variability shows Radiation from 2.4 GHz Cordless Phone affects Autonomic Nervous System. European Journal of Oncology LIbrary Vol 5 2010
URL: http://www.teslabel.be/PDF/Provocation_Study_Using_Heart_Rate_Variability_ Shows_Microwave_Radiation_From_Cordless_Phone_Affects_Autonomic_Nervous_System_M_Havas_2010.pdf

Havas, Magda. 2013. Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. Reviews of Environmental Health. 2013; 28(2-3): 75–84
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192494

Havas M, Marrongelle J. 2013. Replication of heart rate variability (HRV) provocation study with 2.4 GHz cordless phone. Electromagn Biol Med 2013;32:1–14
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675629

Navarro,E.A., J. Segura, M. Portoles, C. G-P de Mateo. 2003. The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromagnetic Biology & Medicine Vol. 22 (2):161-169.
URL: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1081/JBC-120024625

Santini, R., Santini, P., Seigne, M., Danze, J.M., 2001. Symptômes exprimés pardes riverains de stations relais de téléphonie mobile. La Presse Medicale, 3 novembre, 2001 /30/No 32, pp1594-
URL: http://www.emrpolicy.org/science/research/docs/santini_pm_2001.pdf

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen