Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Den usunde sundhedsstyrelse:

Allerede i 2007 havde det Europæiske miljøagentur indsamlet nok data til at kunne udsende følgende advarsel mod bla mobilstråling:

"There are many examples of the failure to use the precautionary principle in the past, which have resulted in serious and often irreversible damage to health and environments. Appropriate, precautionary and proportionate actions taken now to avoid plausible and potentially serious threats to health from EMF are likely to be seen as prudent and wise from future perspectives." EEA, 2007

Advarslen blev fulgt i 2009 af en endnu stærkere advarsel:

"The evidence is now strong enough, using the precautionary principle, to justify the following steps: 1. For governments, the mobile phone industry, and the public to take all reasonable measures to reduce exposures to EMF, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposures to children and young adults who seem to be most at risk from head tumours. (...) 2. To reconsider the scientific basis for the present EMF exposure standards which have serious limitations such as reliance on the contested thermal effects paradigm; and simplistic assumptions about the complexities of radio frequency exposures." ---EEA, 2009

I 2011 opdateres og uddybes advarslen endnu en gang. Direktøren for EEA, Professor Jacqueline McGlade fremhæver blandt andet i en diskussion om sammenhængen mellem graden af evidens og forsigtighedsprincippet:

"It follows from the above that statements such as “there is no convincing evidence that X causes Y” (frequently found in reviews of evidence) are devoid of practical meaning, unless the implicit assumption, which is buried in that statement, is made explicit ie that the evidence for causality (the highest strength possible) is not convincing to the scientists making that statement." ---EEA, 2011a, p7

På trods af sådanne internationale videnskabelige autoriteter, og hundredvis af videnskabelige undersøgelser, der påpeger risici i forbindelse med mikrobølgestrålingen fra mobiltelefoner og lignende, vedbliver Sundhedsstyrelsen at proklamere, at der ikke findes "evidens" for helbredsskadelige virkninger.

Det er bekymrende, når en Sundhedsstyrelse ikke varetager sit ansvar og reagerer på internationale videnskabelige organisationers advarsler.

Det er endnu mere bekymrende, når en sundhedsstyrelses udmeldinger går direkte imod internationale videnskabelige autoriteter, hvilket klarlægges i en artikel i Ingeniøren (Nyvold 2007), hvor direktøren for Det Europæiske Miljøagentur, professor Jacqueline McGlade betegner den danske sundhedsstyrelses manglende reaktion som direkte ”perfid”. Ifølge professor Jacqueline McGlade lever den danske Sundhedsstyrelse ikke op til sin nationale forpligtelse.

Som borgere bør vi kunne stole på landets sundhedsstyrelse. Desværre er der mange eksempler på det modsatte, hvilket nyligt er dokumenteret (Gøtzsche, P.C. 2013). Her påvises en usund kultur, hvor store dele af den lægelige og sundhedsmæssige rådgivning i samfundet har været påvirket af omfattende inhabilitetsproblemer, hvilket på sigt selvfølgelig kan medføre store unødvendige udgifter for samfundet og unødige lidelser, omkostninger og dødsfald for de enkelte borgere.

For at opnå større troværdighed og neutralitet har man i alle andre henseender end i Sundhedsstyrelsen adskilt Sektorforskningsinstitutterne og har lagt disse under universiteterne. Herved opnås, på samme måde som ved Montesquieu's adskillelse af de lovgivende, dømmende og udøvende magter, uafhængighed mellem de instanser, der skal foretage risikovurdering, og de instanser, der skal foretage risikohåndtering. På den måde sikres, at politiske hensyn i risikohåndteringen (herved misinformation af befolkningen i forhold til sundhedsrisici) ikke stækker det videnskabelige arbejde i forbindelse med risikovurderingen.

Sundhedsstyrelsen har aldrig foretaget strukturel opsplitning af det politiske og forskningsmæssige niveau. I forhold til Sundhedsstyrelsens risikovurdering af risici ved mikrobølgestråling er der således ingen strukturel sikring af, hvorvidt de af Sundhedsstyrelsen udmeldte anbefalinger er udtryk for egentlig videnskabelig forskning eller politisk indblanding.

Samtidigt benytter andre styrelser ofte en vid række af eksperter for at sikre, at sagerne bliver belyst bedst muligt og med størst mulig integritet i forhold til nuværende videnskabelige viden. Også på det punkt adskiller Sundhedsstyrelsen sig, idet man i forhold til mikrobølgestråling kun benytter sig af en enkelt ekspert, nemlig Christoffer Johansen. Sundhedsministeren er i øvrigt selv bevidst om problemet (det fremgår nemlig af sundhedsministerens svar på Spørgsmål 565 (FT 2013a) fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg). Christoffer Johansen er, tilfældigvis, en af hovedforfatterne og nøgleperson til den omtalte kohorteundersøgelse, som frikendte mobilstrålingen for sundhedsskadelige virkninger. Som tidligere gennemgået er undersøgelsens metodologi dog så fejlbehæftet, at dens konklusioner er værdiløse.

Det er endvidere blevet politisk afdækket (FT 2013b) gennem Spørgsmål 567 (FT 2013a) fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg til Sundhedsministeren, at vedkommende konsulent, Christoffer Johansen, har fået en del af sin forskning finansieret af mobilindustrien.

Det forekommer forundrende i en tid, hvor der kun skal relativt små fejltrin til, førend en minister føler taburetten vakle, at sundhedsministeren ikke finder ovenstående forhold bekymrende.

I et spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg til Sundhedsministeren (Spørgsmål 566, FT 2013c) klarlægges det endvidere, at ovennævnte konsulent i øvrigt har kræftforskning, og specifikt "livet efter kræft" som forskningsområde. Det kan derfor undre, især set i forhold til vedkommendes tidligere associering til mobilindustrien, at man i sundhedsstyrelsen ikke har valgt at supplere med eksperter med viden om andre helbredseffekter og grundlæggende teknisk indsigt i radiofrekvent stråling.

I et nyligt notat fra Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen, 2013a, p5) angående trådløse netværk i skolerne kan mangelen på teknisk indsigt i øvrigt iagttages åbenlyst. Sundhedsstyrelsens beregninger baserer sig udelukkende på gennemsnitsværdier, hvilke kun er relevante i forhold til skadeeffekter ved opvarmning ved mikrobølgestråler. For målinger af strålingsfelter i forhold til biologisk påvirkningspotentiale er peak-målinger eller evt. dosimetriske målinger derimod den korrekte fremgangsmåde:

Current guidelines on EMF safety from IEEE and ICNIRP (endorsed by the EU) are only based on short term EMF exposures that are high enough to cause thermal effects. These are inadequate to provide protection to the public against long term effects from lower levels of exposure. Neither do they account for the pulse-like exposures modulated at low frequencies that are common from the modern 2G and 3G appliances. EEA, 2011b, p. 314

Sundhedsstyrelsens resultat af beregningen angives til 6 mW/m2. I vedlagt bilag er dokumenteret en peakmåling på 15,3 V/m, hvilket ved 2,4GHz omregnes til 620 mW/m2. I relation til helbredspåvirkning er Sundhedsstyrelsens beregning altså fejlvisende med en faktor 100!
Referencer

EEA, 2007, Radiation risk from everyday devices assessed. European Environment Agency.
URL: http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed

EEA, 2009, 'Statement on Mobile Phones for Conference on Cell Phones and Health: Science and Public Policy Questions, Washington', 15 September 2009, European Environment Agency.
URL: http://www.bemri.org/news/health/6-jmg-statement-on-mobile-phones-for-conference-on-cell-phones-and-health-science-and-public-policy-questions-washington-15-september-2009-2000-gmt.html

EEA, 2011a, Statement on Mobile Phones and the Potential Head cancer risk for the EMF Hearing on EMF, Council of Europe, Paris, 25 February 2011 by Professor Jacqueline McGlade, Director, European Environment Agency, and David Gee, Senior Adviser,Science, Policy and Emerging issues.
URL: http://www.icems.eu/docs/StatementbyJMGFeb252011.pdf?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL

Nyvold, Mads. 2007. Miljøagentur raser: Sundhedsstyrelsen er perfid.
URL: http://ing.dk/artikel/miljoagentur-raser-sundhedsstyrelsen-er-perfid-82068

Gøtzsche, P.C. 2013. Deadly medicines and organised crime: How big pharma has corrupted health care. London: Radcliffe Publishing
URL: http://www.amazon.co.uk/Deadly-Medicines-Organised-Crime-healthcare/dp/1846198844

FT. 2013a. Spørgsmål 565 fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg til Sundhedsministeren.
URL: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/565/index.htm

FT. 2013b. Spørgsmål 567 fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg til Sundhedsministeren.
URL: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/567/index.htm

FT. 2013c. Spørgsmål 566 fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg til Sundhedsministeren.
URL: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/566/index.htm

Sundhedsstyrelsen. 2013a. Udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter (REMF), Sundhedsstyrelsen, 1. marts 2013
URL: http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/Notat-fra-Sundhedsstyrelsen-om-Udsattelse-for-radiofrekvente-elektromagnetiske-felter-id122542/Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen