Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Mikrobølgestråler og fertilitetsproblemer:

Fertilitetsproblermene er velkendte i samfundsdebatten; men knap så velkendte er de forskellige undersøgelser, der påviser klinisk sammenhæng mellem udsættelse for elektromagnetiske felter og netop fertilitetsproblemerne:

Fertilitetsproblemet er i øvrigt tiltagende. 35% af alle kvinder og 45% af alle mænd i den vestlige verden er sub-fertile. (Brugh, et al., 2004, pp367-385 Hirsh, A., 2003, pp669-672). Konklusionen på én af de nyere undersøgelser siger direkte: "there is a significant effect of microwave radiations on the reproductive pattern in male rats, which is a causative factor of male infertility." -(Kumar 2011, pp1500-02).

Samme virkning påvises af andre:

”RF-EMR in both the power density and frequency range of mobile phones enhances mitochondrial reactive oxygen species generation by human spermatozoa, decreasing the motility and vitality of these cells while stimulating DNA base adduct formation and, ultimately DNA fragmentation. These findings have clear implications for the safety of extensive mobile phone use by males of reproductive age, potentially affecting both their fertility and the health and wellbeing of their offspring.” - (De Iuliis, 2009)

Med beslutningen om at montere fjernaflæste elmålere i alle hjem forværres de nuværende problemer med ufrivillig barnløshed således væsentligt (Aitken 2005, p179), fordi de trådløst fjernaflæste elmålere udsender præcis den samme mikrobølgestråling, som er benyttet i ovenstående studier. Samme effekt verificeres i andre studier i forhold til reproduktionsdegraderende effekter for dyreliv opholdende sig i nærheden af mobilmaster (Balmori 2009, p191-199). Flere fælles amerikansk-dansk undersøgelser har derudover påvist kobling mellem EF-EMF exponering og adfærdsproblemer hos børn (Hozefa, et al., 2008, pp523-529 og Divan et al, 2008, 2012). Med tanke på ovenstående beregning af helkropsdosis for trådløst fjernaflæste elmålere bliver effekten endda mangedoblet.

En tilsvarende undersøgelse af mikrobølgestrålingens betydning for fertiliteten blev udført i 1997. (Magras, 1997) Her udsatte man mus for mikrobølgestråling i niveauer sammenlignelige med moderne mobiltelefoner og kunne konstatere en sammenhæng mellem eksponering og reduceret fertilitet, ledende til irreversibel infertilitet hos forsøgsdyrene.

Et nyere eksperiment (Avendaño C, Mata A, Sanchez Sarmiento CA, Doncel GF. 2012) - formentlig det første af sin art - påviser endvidere, hvorledes mikrobølgestrålingen fra en WiFi-forbundet computer formindsker mobiliteten hos sædceller og forårsager DNA-skader (fragmenteringen) i sædceller. Forsøgsopstillingen var isotermisk, hvilket betyder, at de påviste skader er fremkommet ved non-termiske effekter.
Referencer

Aitken R.J., et al., (2005), ”Impact of radio frequency electromagnetic radiation on DNA integrity in the male germline.” International Journal of Andrology 28
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15910543

Avendaño C, Mata A, Sanchez Sarmiento CA, Doncel GF. 2012. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility. Jan 2012:97(1):39-45
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647

Balmori A., (2009), ”Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife.”, Pathophysiology 16(2-3):191-9.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463

Brugh V.M., Lipshultz L.I., (2004). "Male factor infertility: evaluation and management". Med. Clin. North Am. 88 (2): 367–85.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196399/

Divan Hozefa , Kheifets Leeka, Obel Carsten, Olsen Jørn, (2008), ”Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children.” Epidemiology (Cambridge, Mass.). 2008; 19(4): 523-9.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962

Hirsh A., (2003), "Male subfertility". British Medical Journal 327 (7416): 669–72
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196399/

De Iuliis GN, et al., (2009) - Mobile phone radiation induces reactive oxygen species production and DNA damage in human spermatozoa in vitro - PloS One 4(7):e6446 PMID: 19649291
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19649291

Kumar S, , et al., (2011), ”Influence of microwave exposure on fertility of male rats.”, Fertil Steril 95(4):1500-2
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723534

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen