Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Opmåling og Dokumentation af mikrobølger:

Formelgrundlag: Balanis, C., A. 1997. Antenna theory, analysis and design. Wiley, (Kapitel 2).

Ide til scriptet stammer fra en ældre diskussionstråd i rec.radio.amateur.antenna.

Scriptet kan frit kopieres og modificeres til andre sites.

Se evt. noter i bunden af siden vedr. anvendte formler og oversættelse af tekniske begreber


Omregning mellem elektrisk feltstyrke, magnetisk feltstyrke og feltintensitet:

Frekvens: f = MHz  
Antenne "gain": G = dBi  
Modtaget (målt) effekt: Pr = dBm
pr = W
Elektrisk feltstyrke: E = V/m
Magnetisk feltstyrke: H = A/m
Effekttæthed: S = W/m2


Feltstyrke og feltintensitet i en given afstand fra sender:

Udstrålet effekt: Pt = dBm
pt = W
Antenne "gain": G = dBi  
Afstand: d = km  
Electrisk feltstyrke: E = V/m
Magnetisk feltstyke: H = A/m
Effekttæthed: S = W/m2


Udregningsmæssige noter:

Konstanter:
c0 = 299792458 m/s (Lysets hastighed)
Z0 = 120π = 377Ω (Modstand for atmosfærisk luft)

Effekttæthed (S):
S= E2/Z0 = Z0*H2

E er betegnelsen for styrken af det elektriske felt
H er betegnelsen for styrken af det magnetiske felt

Effekttætheden (S) kan også udtrykkes som en funktion af den udstrålede effekt (Pt), antennens ”gain” (G) og afstanden til senderen (d):

S= G * Pt/4πd2

Modtaget (målt) effekt (Pr):
Pr=Ae * S

S er effekttætheden

Elektrisk (E) og magnetisk (H) feltstyrke:
I en hvilken som helst radiotransmission er der to komponenter i det elektromagnetiske felt, nemlig det elektriske (E) og det magnetiske (H):

E= Z0 * H
H= E / Z0

Effektivt Antenneareal:
Ae er antenneareal. Dette kan måles eller udregnes på baggrund af antennens ”gain” efter denne formel:
Ae = G * λ2/4π.

Antennes "Gain" (G) er et forhold for hvor effektivt antennen sender eller opfanger et signal set i forhold til en perfekt isotropisk antenne.

Oversættelser og tekniske begreber:

Power Density: Effekttæthed
Electrical Field Strength : Elektrisk feltstyrke
Magnetic Field Strength : Magnetisk feltstyrke


Andre beregningssider:

RF calculator: V/m, A/m, dBm & mw/cm^2
Radiated Power Calculator: ERP, EIRP & dBuV/m
Field Strength Conversion Table
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen